انتخابات شورای شهر شهرستان اهر

انتخابات شورای شهر اهر


حاج علی اسحقی کاندیدای شورای اسلامی شهرستان اهر

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 1:56  توسط انتخاب  | 

انتخابات شورای شهر اهر


انتخاب شایسته موجب ترقی شهر میگردد ؟

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 1:55  توسط انتخاب  | 

انتخابات شورای شهر اهر


شورا حق دخالت در انتخاب شهردار را دارد ؟

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 1:54  توسط انتخاب  | 

انتخابات شورای شهر اهر


مردمی بودن شورا در انتخاب شهردار چقدر تاثیر گذار خواهد بود ؟

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 1:54  توسط انتخاب  | 

انتخابات شورای شهر اهر


شورای شهر در به سازی میتواند بیشتر تاثیر گذار باشد یا در انتخاب شهردار ؟

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 1:53  توسط انتخاب  | 

انتخابات شورای شهر اهر


در اهر چند درصد از ثبت نام کنندگان در شورا تحصیلات عالی را دارند؟

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 1:52  توسط انتخاب  | 

انتخابات شورای شهر اهر


شورای شهر در تصمیمات میدانی شهر چقدر دخیل است؟

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 1:51  توسط انتخاب  | 

انتخابات شورای شهر اهر


شورا چند درصد در سلامت ظاهری شهر میتواند تاثیر گذار باشد ؟

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 1:50  توسط انتخاب  | 

انتخابات شورای شهر اهر


چه کسانی در انتخابات شورا های اسلامی شهر برنده میدان خواهند شد؟

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 1:49  توسط انتخاب  | 

انتخابات شورای شهر اهر


انتخابات شورای شهر اهر کی برگزار خواهد شد ؟

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 1:48  توسط انتخاب  |